Gå til innholdet

Smarthub AS

Etablert i 2012 av 10 nettselskaper i Møre og Romsdal
smarthub_illustrasjon_dudeSmarthub AS ble etablert i 2012 av 10 nettselskaper i Møre og Romsdal for å ivareta dagens løsninger hos eierselskapene gjennom etablering av automatisert utveksling til nettselskapenes kundeinformasjonssystemer.

Smarthub skal utføre datainnsamling, kvalitetskontroll, distribusjon og administrasjon av målerservice,ihht. forskrift om AMS.

Smarthub skal ivareta videreutvikling og tilpasninger for å dekke forskriftskrav og eierselskapenes behov for tilleggsløsninger relatert til nett-nytte funksjonalitet.

Smarthub skal løse rekrutteringsutfordring (driftspersonell) gjennom spesialisering og videreutvikling av nøkkelkompetanse samt etablering av attraktivt spisskompetansemiljø.

Smarthub skal redusere sårbarhet gjennom samkjøring av driftsrutiner og arbeidsprosesser og kostnadseffektive back-up/vikar løsninger.


For ytterligere informasjon:
Svein Ivar Morsund 
Daglig leder Smarthub AS
svein.morsund@smarthub.no

mobil: 926 05 710