Gå til innholdet

Prosjektorganisasjon

Smarthub AS og Prosjekt Smart Strøm Nordvest er organisert under en felles administrasjons- og styringsstruktur.
Organisasjonskart 2015 med navn
Grønn: Smart Strøm Nordvest
Blå: Smarthub AS
IP: Interne Prosjektledere i nettselskapene