Gå til innholdet

Prosjekt Smart Strøm Nordvest

 Et historisk samarbeid i Møre og Romsdal
smartstromnordvest
10 nettselskaper i Møre og Romsdal har gått sammen for å gi kundene våre smarte strømmålere innen 2019. Samarbeidet sikrer at ca 150 000 kunder får en god og effektiv prosess når målerne skal byttes ut. Vi er ambisiøse og tar sikte på å bli det mest suksessfulle samarbeidsprosjektet i Norge på innføring av smarte målere.

Prosjektet skal sikre effektiv utskifting til smarte strømmålere og hente ut gevinster som kommer kundene til gode. Målsettingen er å redusere kostnader og risiko ved at alle selskapene benytter samme teknologi og bistår hverandre med kompetanse og ressurser.

Prosjektleder i Smart Strøm Nordvest
svein.morsund@smarthub.no
Mob: 926 05 710