Gå til innholdet

Smart Strøm

Bedre styring av strømforbruket ditt.
smartstrom
Smart Strøm vil gi kundene bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, informasjonen går automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden f eks på internett eller eget display.projectBack
Mer informasjon kan du finne på: Energi Norges temasider om Smart strøm