Gå til innholdet

Signering av kontrakt med Kamstrup for målere og innsamlingssystem

Publisert av Heidi Cathrine Thomassen

kamstrup_signering
Gjennom offentlige anbudsforespørsler og påfølgende forhandlinger, er Kamstrup valgt som leverandør av nye målere inkludert kommunikasjonssystem mellom målerne og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier.


Smart Strøm Nordvest (SSNV) er en allianse mellom ti nettselskaper i Møre og Romsdal. Alliansen er etablert for å ivareta myndighetenes krav om AMS-målere for alle nettkunder innen 01.01.2019.

Nettselskapene som er med i alliansen er: Istad Nett AS, Mørenett AS, Nesset Kraft AS, Nordmøre Energiverk AS, Nordvestnett AS, Rauma Energi AS, Sandøy Energi AS, Stranda Energi AS, Sunndal Energi KF og Sykkylven Energi AS. Det vises forøvrig til www.smartstromnordvest.no og www.smarthub.no.

I løpet av perioden fra og med 2016 til og med 2018, vil ca.150.000 måler bli byttet ut med nye smarte målere i områdene til de ti nettselskapene. Det vil bli gjennomført en pilot i to nettområder i andre kvartal 2016, som vil omfatte ca.1000-2000 målepunkter. Etter gjennomført pilot vil det bli en nøye evaluering før hovedutrullingen av nye målere starter i tredje kvartal 2016.

Gjennom offentlige anbudsforespørsler og påfølgende forhandlinger, er Kamstrup valgt som leverandør av nye målere inkludert kommunikasjonssystem mellom målerne og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier. I tillegg til å ha konkurransedyktig pris, utmerket Kamstrup seg med en profesjonell prosjektorganisasjon til å ta ansvar for tilbudt leveranse.

Når det gjelder valg av installatør av målerne, blir ikke dette klart før i oktober 2015.Det pågår nå en anbudsrunde for dette arbeidet.

For nettkundene vil nye målere bety at de slipper å lese av strømforbruk og at det strømforbruket som står på fakturaen vil være eksakt det som er brukt. I tillegg vil de nye målerne gi kundene muligheter for styring av sitt strømforbruk gjennom tilgang til måleverdier via et grensesnitt på målerne. Etablering av et slikt grensesnitt ligger også i kravet fra myndighetene.
I forkant av at det skal monteres nye målere, vil nettkundene få skriftlig informasjon fra sine respektive nettselskaper om hvordan skifte av målere vil foregå, hva kundene må forberede før målerbytte, hvilke fordeler nye målere innebærer for kundene, avtale om tidspunkt for målerbytte med mer.

Bytte til nye målere vil finansieres via nettleien og den enkelte kunde vil knapt merke noe til dette da kostnaden blir fordelt over flere år. Den enkelte nettkunde vil altså ikke motta noen egen faktura for målerbytte.

kamstrup_signering_felles
Signering av kontrakt med Kamstrup på Alexandra hotell i Molde fredag 8. mai 2015 kl.10.00.


For ytterligere informasjon kontakt;


Styreleder Stein Bergheim, tlf. 91523055
Konst. daglig leder Smarthub AS og prosjektleder SSNV Svein Ivar Morsund; tlf.92605710,
svein.morsund@smarthub.no
Oppdatert