Gå til innholdet

Norges datahub for strømmarkedet - ELHUB

Publisert av Heidi Cathrine Thomassen

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Se film om ELHUB ved å klikke inn på artikkelen.

Video Production: www.goodmood.fi (GOODMOOD INNOVATIONS OY)
Vocal: Marius Strand
Text and content: Elhub AS by Tor B. Heiberg, Jan Magne Strand and Hans Erik Budde
Oppdatert