Gå til innholdet

Invitasjon til informasjonsmøte Utrullingsprosjektet

Annonse informasjonsmøte

Smarthub AS og SSNV-prosjektet inviterer til åpent informasjonsmøte førstkommende mandag 13.april k. 12:00 på Alexandra Hotell i Molde.

Oppdatert