Gå til innholdet

Artikler

06.12.2019

Er du vår nye IT- medarbeider ?

Smarthub har etablert en systemplattform for drift og forbedring av systemer og prosesser for håndtering av data fra smarte strømmålere og andre komponenter som er installert  av nettselskaper i Møre og Romsdal. Det er akkurat inngått langsiktige driftsavtaler med våre kunder for håndtering av målerverdiflyten fra strømmåleren til Elhub.

Løsningen omfatter flere systemer og komponenter fra ulike leverandører som må spille sammen og videreutvikles, samtidig som høy oppetid og krav til sikkerhet ivaretas. Selve plattformen ivaretas av tredjepart. Smarthub har behov for deg som er glødende opptatt av effektiv drift og videreutvikling av digitale løsninger både internt og sammen med våre kunder.

Kommunikasjonspunkt
01.02.2017

Utrulling av AMS målere er i full gang

Smart Strøm Nordvest prosjektet er i full gang med montasje av nye AMS målere. Per 1. februar 2017 pågår montasje i Nesset Kraft Nett, Sunndal Energi og Nordvest Nett, og det er montert totalt 10.000 AMS målere i disse områdene. Neste nettselskaper ut i løpet av mars er Istad Nett, Nordmøre Energiverk, Sandøy Energi og Stranda Energi.
05.04.2016

Norges datahub for strømmarkedet - ELHUB

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Se film om ELHUB ved å klikke inn på artikkelen.
Signeringsmøte-16.11-small
15.11.2015

Kontrakt med Bratseth AS om montasje av målere

Smart Strøm Nordvest (SSNV), en allianse mellom ti nettselskaper i Møre og Romsdal har i dag inngått kontrakt med Bratseth AS om montasje av 150 000 nye strømmålere. Alliansen er etablert for å ivareta myndighetenes krav om nye smarte målere for alle nettkunder innen 01.01.2019.

Nettselskapene som er med i alliansen er: Istad Nett AS, Mørenett AS, Nesset Kraft AS, Nordmøre Energiverk AS, Nordvestnett AS, Rauma Energi AS, Sandøy Energi AS, Stranda Energi AS, Sunndal Energi KF og Sykkylven Energi AS.
800600p14024EDNmainEnenvegen2a
22.01.2015

Nye lokaler

Smarthub AS og SSNV-prosjektet har fra 02.01.2015 flyttet til nye lokaler i Enenvegen 2A, i Fokusgården i Molde.

Oppdatert