Gå til innholdet

Velkommen til Smarthub

Smarthub AS ble etablert i 2012 av 10 nettselskaper i Møre og Romsdal for å ivareta dagens løsninger hos eierselskapene gjennom etablering av automatisert utveksling til nettselskapenes kundeinformasjonssystemer.
introBack

Prosjekt Smart Strøm Nordvest

10 nettselskap i Møre og Romsdal har gått sammen for å gi kundene våre smarte strømmålere innen 2019.
projectBack

Smart Strøm

Smart Strøm vil gi kundene bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.
smartBack
Mørenett
Neas
NordvestNett
Rauma energi
Stranda energi nett
Sykkulven energi as
Nesset kraft as
Sunndal energi KF
Istad
Sadøy energi as
05.04.2016

Norges datahub for strømmarkedet - ELHUB

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Se film om ELHUB ved å klikke inn på artikkelen.